Dịch vụ

01
Bốc xếp - Vận chuyển Hàng hóa
02
Kiểm đếm giao nhận
03
Khai thác cầu Cảng 2
04
Kho bãi chứa hàng
05
Khai thác Cầu cảng 1
06
Bốc xếp – Vận chuyển Hàng hóa
Previous
Next

DANH SÁCH DỊCH VỤ

KIỂM ĐẾM GIAO NHẬN

KIỂM ĐẾM GIAO NHẬN

Tháp gió trên bờ (Onshore Wind Tower) – Sản phẩm quan trọng của Công ty. Tháp gió dưới biển (Offshore Wind Tower) – Sản phẩm chủ đạo của Công ty. Linh phụ kiện cơ khí Điện gió (Mechanical parts) – Sản phẩm thuộc Hệ sinh thái của Công ty SRE phối hợp với các đối […]

KHAI THÁC CẦU CẢNG 2

KHAI THÁC CẦU CẢNG 2

Tháp gió trên bờ (Onshore Wind Tower) – Sản phẩm quan trọng của Công ty. Tháp gió dưới biển (Offshore Wind Tower) – Sản phẩm chủ đạo của Công ty. Linh phụ kiện cơ khí Điện gió (Mechanical parts) – Sản phẩm thuộc Hệ sinh thái của Công ty SRE phối hợp với các đối […]

KHO BÃI CHỨA HÀNG

KHO BÃI CHỨA HÀNG

Tháp gió trên bờ (Onshore Wind Tower) – Sản phẩm quan trọng của Công ty. Tháp gió dưới biển (Offshore Wind Tower) – Sản phẩm chủ đạo của Công ty. Linh phụ kiện cơ khí Điện gió (Mechanical parts) – Sản phẩm thuộc Hệ sinh thái của Công ty SRE phối hợp với các đối […]

KHAI THÁC CẦU CẢNG

KHAI THÁC CẦU CẢNG

Tháp gió trên bờ (Onshore Wind Tower) – Sản phẩm quan trọng của Công ty. Tháp gió dưới biển (Offshore Wind Tower) – Sản phẩm chủ đạo của Công ty. Linh phụ kiện cơ khí Điện gió (Mechanical parts) – Sản phẩm thuộc Hệ sinh thái của Công ty SRE phối hợp với các đối […]

BỐC XẾP – VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG THỦY: HÀNG SẮT THÉP – CẤU KIỆN THIẾT BỊ – HÀNG SIÊU TRƯỜNG SIÊU TRỌNG

BỐC XẾP – VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG THỦY: HÀNG SẮT THÉP – CẤU KIỆN THIẾT BỊ – HÀNG SIÊU TRƯỜNG SIÊU TRỌNG

Tháp gió trên bờ (Onshore Wind Tower) – Sản phẩm quan trọng của Công ty. Tháp gió dưới biển (Offshore Wind Tower) – Sản phẩm chủ đạo của Công ty. Linh phụ kiện cơ khí Điện gió (Mechanical parts) – Sản phẩm thuộc Hệ sinh thái của Công ty SRE phối hợp với các đối […]

WHY CHOOSE US

Onshore Wind

CERTIFICATE

Onshore Wind

257

Onshore Wind

439.2 MW

SRE phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước để cùng giải quyết các thách thức phát triển năng lượng xanh và tái tạo cho một tương lai bền vững. SRE đang từng bước tham gia vào cuộc cách mạng công nghệ năng lượng xanh và tái tạo toàn cầu theo cách mở và hợp tác trong và ngoài nước.

2. Tầm nhìn
“Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về công nghệ tạo ra năng lượng xanh và tái tạo phục vụ cuộc sống con người“
3. Sứ mệnh
Cùng với các đối tác trong và ngoài nước, chúng tôi đang tận tâm biến kỷ nguyên của năng lượng xanh và tái tạo thành hiện thực trong tương lai vì cuộc sống con người và xã hội”
4. Giá trị cốt lõi
– Khát vọng (Aspiration);
– Đổi mới (Innovation);
– Toàn cầu hóa (Globalization).