Điện gió

Tháp gió trên bờ (Onshore Wind Tower) - Sản phẩm quan trọng của Công ty.
Tháp gió trên bờ (Onshore Wind Tower)
Tháp gió dưới biển (Offshore Wind Tower)
Bánh răng (Gear) & Yaw
Mặt bích (Flange)
Tower internal parts & components
Tổ hợp các các chi tiết thành cụm thiết bị (Integrator)
Bình bồn bể áp lực (Pressure equipment)
Previous
Next

DANH SÁCH SẢN PHẨM

TOWER INTERNAL PARTS & COMPONENTS

TOWER INTERNAL PARTS & COMPONENTS

Tổ hợp các chi tiết thành cụm thiết bị. Sản phẩm chiến lược, Công ty đang tập trung vào R&D

TỔ HỢP CÁC CHI TIẾT THÀNH CỤM THIẾT BỊ

TỔ HỢP CÁC CHI TIẾT THÀNH CỤM THIẾT BỊ

Sản phẩm thuộc Hệ sinh thái của Công ty

BÁNH RĂNG (GEAR) & YAW

BÁNH RĂNG (GEAR) & YAW

Sản phẩm thuộc Hệ sinh thái của Công ty

MẶT BÍCH

MẶT BÍCH

Sản phẩm thuộc Hệ sinh thái của Công ty

THÁP GIÓ DƯỚI BIỂN

THÁP GIÓ DƯỚI BIỂN

Sản phẩm quan trọng của Công ty

THÁP GIÓ TRÊN BỜ

THÁP GIÓ TRÊN BỜ

Sản phẩm quan trọng của Công ty