Thư ngỏ

SRE phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước tìm giải pháp cho những thách thức phát triển năng lượng xanh và tái tạo nhằm xây dựng một tương lai phát triển bền vững. SRE đang từng bước tham gia vào cuộc cách mạng công nghệ năng lượng xanh và tái tạo toàn cầu


Chủ tịch

PHAN THANH HẢI