Ngành năng lượng khác

Tháp gió trên bờ (Onshore Wind Tower) - Sản phẩm quan trọng của Công ty.
Tháp gió trên bờ (Onshore Wind Tower)
Tháp gió dưới biển (Offshore Wind Tower)
Bánh răng (Gear) & Yaw
Mặt bích (Flange)
Tower internal parts & components
Tổ hợp các các chi tiết thành cụm thiết bị (Integrator)
Bình bồn bể áp lực (Pressure equipment)
Previous
Next

DANH SÁCH SẢN PHẨM

BÌNH BỒN BỂ ÁP LỰC (PRESSURE EQUIPMENT)

BÌNH BỒN BỂ ÁP LỰC (PRESSURE EQUIPMENT)

Sản phẩm thuộc Hệ sinh thái của Công ty