SRE

SRE

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH
VÀ TÁI TẠO PHƯƠNG NAM

SRE

SRE

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH
VÀ TÁI TẠO PHƯƠNG NAM

ABOUT US

“SRE phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước tìm giải pháp cho những thách thức phát triển năng lượng xanh và tái tạo nhằm xây dựng một tương lai phát triển bền vững. SRE đang từng bước tham gia vào cuộc cách mạng công nghệ năng lượng xanh và tái tạo toàn cầu” test 1

Tầm nhìn

"Trở thành biểu tượng hàng đầu Việt Nam về năng lượng xanh và tái tạo cho một tương lai phát triển bền vững"

Sứ mệnh

"Cùng với các đối tác trong và ngoài nước, chúng tôi đang tận tâm biến kỷ nguyên của năng lượng xanh và tái tạo thành hiện thực"

Giá trị cốt lõi

- Khát vọng
- Đổi mới
- Toàn cầu hóa

 • SRE
  CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH
  VÀ TÁI TẠO PHƯƠNG NAM
  SRE
  CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH
  VÀ TÁI TẠO PHƯƠNG NAM
  SRE
  CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH
  VÀ TÁI TẠO PHƯƠNG NAM