R & D (Nghiên cứu & Phát triển)

Thế hệ tháp gió mới: Next-generation offshore wind turbine towers
Chi tiết phục vụ ngành điện gió
CỤM THIẾT BỊ NGÀNH ĐIỆN GIÓ
Previous
Next

Nghiên cứu & Phát triển

SRE đang phối hợp cùng nhà cung cấp thiết bị turbine nghiên cứu và thiết lập dây chuyền sản xuất cụm thiết bị phục vụ ngành điện gió

SRE đang nghiên cứu và từng bước thiết lập các trung tâm gia công chi tiết phục vụ ngành điện gió, các chi tiết cơ khí sẽ được ưu tiên trước như:
• Mặt bích;
• Bánh răng;
• Khung cho Nacelle.

SRE đang nghiên cứu về công nghệ để xây dựng và vận hành dây chuyền sản xuất thế hệ tháp gió tiếp theo cho điện gió ngoài biển:
• Đường kính tới 10m;
• Chiều dài mỗi section tới 60m;
• Khối lượng tới 450 tấn