CHÍNH SÁCH AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP, MÔI TRƯỜNG VÀ CHẤT LƯỢNG

Lãnh đạo SRE cam kết cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý Môi trường & An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp (OHSE) và Chất lượng, theo các nguyên tắc và yêu cầu của ISO 45001: 2018 & 14001: 2015; Sổ tay Chất lượng, ATSKNN & Môi trường; đồng thời đáp ứng sự mong đợi của Khách hàng:

Với phương châm Chất lượng Sản phẩm – Dịch vụ làm thỏa mãn sự mong đợi của Khách hàng, trên cương vị cao nhất, Giám đốc Công ty SRE đưa ra Chính sách chất lượng như sau:

  • Luôn cố gắng vì sự hài lòng của Khách hàng bằng cách cải tiến liên tục Chất lượng và các Quá trình trong hoạt động kinh doanh của Công ty, để cung cấp các sản phẩm – dịch vụ với chất lượng và giá trị cao đúng thời gian;
  • Kỹ thuật – Công nghệ là kim chỉ nam cho hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty;
  • Đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn lực thích hợp để thực hiện Chính sách chất lượng và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng.