Thông tin báo chí

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ BT2
SRE Company
14.Th11.2021

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ BT2

DỰ ÁN: BT2 WIND FARM ĐỊA CHỈ: QUẢNG NINH – QUẢNG BÌNH – VIET NAM KHÁCH HÀNG: BT2 WIND FARM JSC NHÀ THẦU WTG: VESTAS PHẠM VI CÔNG VIỆC: TỔ HỢP VÀ LẮP DỰNG THÁP GIÓ TỔNG WTG: 24 x 4.2MW THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 10- 2021

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ BT1
SRE Company
28.Th9.2021

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ BT1

DỰ ÁN: BT1 WIND FARM ĐỊA CHỈ: QUẢNG NINH – QUẢNG BÌNH – VIET NAM KHÁCH HÀNG: BT1 WIND FARM JSC NHÀ THẦU WTG: VESTAS PHẠM VI CÔNG VIỆC: TỔ HỢP VÀ LẮP DỰNG THÁP GIÓ TỔNG WTG: 26 x 4.2MW THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 09- 2021

ĐIỆN GIÓ PHONG LIỆU – XUYÊN ĐÊM
SRE Company
20.Th9.2021

ĐIỆN GIÓ PHONG LIỆU – XUYÊN ĐÊM

DỰ ÁN: PHONG LIỆU WIND FARM ĐỊA ĐIỂM: HUONG LINH & HUONG HOA – QUẢNG TRỊ – VIỆT NAM KHÁCH HÀNG: PHONG LIỆU WIND POWER JSC WTG CONTRACTOR: VESTAS PHẠM VI CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT THÁP GIÓ _ CUNG CẤP THIẾT BỊ CẨU TỔNG KHỐI LƯỢNG: 12 x 4.0MW THỜI GIAN HOÀN THÀNH: THÁNG 10- […]

LẮP ĐẶT CÁC CẤU KIỆN BÊN TRONG THÁP GIÓ
SRE Company
14.Th9.2021

LẮP ĐẶT CÁC CẤU KIỆN BÊN TRONG THÁP GIÓ

HẠNG MỤC: CHẾ TẠO THÁP GIÓ SỐ LƯỢNG: 16 SETS CE MARKING: EN 1090 THỜI GIAN HOÀN THÀNH: Q3 – 2021  

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ PHONG LIỆU
SRE Company
13.Th9.2021

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ PHONG LIỆU

DỰ ÁN: PHONG LIỆU ĐỊA ĐIỂM: HƯỚNG LINH & HƯỚNG HÓA – QUẢNG TRỊ – VIỆT NAM KHÁCH HÀNG: PHONG LIEU WIND POWER JSC NHÀ THẦU WTG: VESTAS PHẠM VI CÔNG VIỆC: CUNG CẤP CẨU VÀ LẮP DỰNG TỔNG WTG: 12 x 4,0MW THỜI GIAN HOÀN THÀNH: THÁNG 10 – 2021

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ TRÀ VINH V1-3
SRE Company
09.Th9.2021

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ TRÀ VINH V1-3

DỰ ÁN: ĐIỆN GIÓ TRÀ VINH V1-3 ĐỊA ĐIỂM: DUYÊN HẢI – TRÀ VINH – VIỆT NAM KHÁCH HÀNG: REE NHÀ THẦU WTG: VESTAS PHẠM VI CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT THÁP GIÓ_CẤP CẨU TỔNG WTG: 12 x 4,0MW THỜI GIAN HOÀN THÀNH: Q4 – 2021