BỐC XẾP – VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG THỦY: HÀNG SẮT THÉP – CẤU KIỆN THIẾT BỊ – HÀNG SIÊU TRƯỜNG SIÊU TRỌNG

Tháp gió trên bờ (Onshore Wind Tower) – Sản phẩm quan trọng của Công ty. Tháp gió dưới biển (Offshore Wind Tower) – Sản phẩm chủ đạo của Công ty. Linh phụ kiện cơ khí Điện gió (Mechanical parts) – Sản phẩm thuộc Hệ sinh thái của Công ty

SRE phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước để cùng giải quyết các thách thức phát triển năng lượng xanh và tái tạo cho một tương lai bền vững. SRE đang từng bước tham gia vào cuộc cách mạng công nghệ năng lượng xanh và tái tạo toàn cầu theo cách mở và hợp tác trong và ngoài nước.

2. Tầm nhìn
“Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về công nghệ tạo ra năng lượng xanh và tái tạo phục vụ cuộc sống con người“
3. Sứ mệnh
Cùng với các đối tác trong và ngoài nước, chúng tôi đang tận tâm biến kỷ nguyên của năng lượng xanh và tái tạo thành hiện thực trong tương lai vì cuộc sống con người và xã hội”
4. Giá trị cốt lõi
– Khát vọng (Aspiration);
– Đổi mới (Innovation);
– Toàn cầu hóa (Globalization).
5. Các mốc lịch sử phát triển
• 2005 – 2016: Cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho ngành năng lượng dầu khí
• 2017 – 2018: Tham gia lĩnh vực năng lượng xanh và tái tạo
• 2018 – 2019: Tham gia Dự án điện mặt trời Dầu Tiếng – Tây Ninh
• 2019: Thành lập SRE Co., Ltd
: Hợp tác với Ba Son Shipyard xây dựng nhà máy chế tạo linh phụ kiện ngành Điện gió
• 2020: Lấy chứng nhận ISO 9001
: Lấy chứng nhận ISO 3834
: Lấy chứng nhận EN 1090
: Các chứng nhận Ba Son Shipyard đã được cấp: ISO 9001; ISO 45001; OHSAS 18001; ASME U-Stamp; ASME R-Stamp
• 2020: Chế tạo sản phẩm Tháp gió cho APDS Vietnam Limited.
4. Chính sách HSEQ:
Tại SRE, chúng tôi luôn tin tưởng rằng để tạo ra một sản phẩm dịch vụ xanh thì các yếu tố đầu vào cũng như các quá trình tạo ra sản phẩm dịch vụ cũng phải xanh:
– Luôn cố gắng vì sự hài lòng của Khách hàng bằng cách cải tiến liên tục Chất lượng và các Quá trình trong hoạt động kinh doanh của Công ty, để cung cấp các sản phẩm – dịch vụ với chất lượng và giá trị cao đúng thời gian.
– Toàn thể cán bộ, nhân viên làm việc tại SRE cam kết thực hiện các nguyên tắc quy định tại Chính sách An toàn – Sức khỏe – Môi trường – Chất lượng. Đây là nhiệm vụ quan trọng của mỗi thành viên SRE, trong quá trình thực hiện công việc của mình, đảm bảo làm việc an toàn, tạo ra sản phẩm dịch vụ chất lượng cao nhằm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng và bảo vệ môi trường.

Dịch vụ liên quan

KIỂM ĐẾM GIAO NHẬN

KIỂM ĐẾM GIAO NHẬN

Tháp gió trên bờ (Onshore Wind Tower) – Sản phẩm quan trọng của Công ty. Tháp gió dưới biển (Offshore Wind Tower) – Sản phẩm chủ đạo của Công ty. Linh phụ kiện cơ khí Điện gió (Mechanical parts) – Sản phẩm thuộc Hệ sinh thái của Công ty SRE phối hợp với các đối […]

KHAI THÁC CẦU CẢNG 2

KHAI THÁC CẦU CẢNG 2

Tháp gió trên bờ (Onshore Wind Tower) – Sản phẩm quan trọng của Công ty. Tháp gió dưới biển (Offshore Wind Tower) – Sản phẩm chủ đạo của Công ty. Linh phụ kiện cơ khí Điện gió (Mechanical parts) – Sản phẩm thuộc Hệ sinh thái của Công ty SRE phối hợp với các đối […]

KHO BÃI CHỨA HÀNG

KHO BÃI CHỨA HÀNG

Tháp gió trên bờ (Onshore Wind Tower) – Sản phẩm quan trọng của Công ty. Tháp gió dưới biển (Offshore Wind Tower) – Sản phẩm chủ đạo của Công ty. Linh phụ kiện cơ khí Điện gió (Mechanical parts) – Sản phẩm thuộc Hệ sinh thái của Công ty SRE phối hợp với các đối […]

KHAI THÁC CẦU CẢNG

KHAI THÁC CẦU CẢNG

Tháp gió trên bờ (Onshore Wind Tower) – Sản phẩm quan trọng của Công ty. Tháp gió dưới biển (Offshore Wind Tower) – Sản phẩm chủ đạo của Công ty. Linh phụ kiện cơ khí Điện gió (Mechanical parts) – Sản phẩm thuộc Hệ sinh thái của Công ty SRE phối hợp với các đối […]