Lịch sử hình thành phát triển

Các mốc lịch sử phát triển

  • 2005 – 2016: Cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho ngành năng lượng dầu khí
  • 2017 – 2018: Tham gia lĩnh vực năng lượng xanh và tái tạo
  • 2018 – 2019: Tham gia Dự án điện mặt trời Dầu Tiếng – Tây Ninh.
  • 2019 : SRE được giới thiệu trên thị trường.

         : Hợp tác với Ba Son Shipyard xây dựng nhà máy chế tạo linh phụ kiện ngành Điện gió

  • 2020 : Lấy chứng nhận ISO 9001

         : Lấy chứng nhận ISO 3834

         : Lấy chứng nhận EN 1090

         : Các chứng nhận Ba Son Shipyard đã được cấp: ISO 9001; ISO 45001; OHSAS 18001; ASME U-Stamp; ASME R-Stamp

  • 2020: Ký các hợp đồng đầu tiên sản xuất tháp gió và module chuyển đổi đường kính tháp gió cho hai dự án trong nước và quốc tế.