Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Trở thành biểu tượng hàng đầu Việt Nam về năng lượng xanh và tái tạo cho một tương lai phát triển bền vững.

SỨ MỆNH

Cùng với các đối tác trong và ngoài nước, chúng tôi đang tận tâm biến kỷ nguyên của năng lượng xanh và tái tạo thành hiện thực.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

– Khát vọng

– Đổi mới

– Toàn cầu hóa